fredag 3. februar 2012

Du har regien sjæl...


Min indre stemme er i moll.

Jeg tenker!
På han som fortalte om ungdommen sin.
På han som fortalte om liv og røre.
På han som fortalte om gleder og sorger.
På han som fortalte om mat og musikk.
På han som fortalte om venner, opplevelser og hvordan familien etter beste evne var der for den unge voksne.
På han som fortalte om en mamma, en pappa, søsken og en familie som satt pris på dette unge mennesket som kjempet med indre uro, impulsstyrte handlinger og til tider manglende vurderingsevne.
På en likefrem, levende og direkte måte  fortalte han om barnet sitt.
Det barnet som kjempet sine egne kamper. De fightene som kanskje handlet om den indre uroen, de impulsive handlingene og alt det som ligger innenfor diagnosen ADHD.
Han er en pappa, med et barn for lite
Han tok farvel med det kjære barnet sitt
Han berørte meg. 

Gjennom livet krysser mange dine veier. Mange kommer, mange går og noen blir igjen. Men jeg som forelder har en illusjon og et ønske om at barnet skal få et langt og lykkelig liv. Men pappaen som snakket rett fra sitt hjertet til mitt, han fortalte meg det jeg innerst inne vet:
"Man har ikke noen garanti for noen ting".
Vi kan være veiledere og støttespillere for barna, der vi i hverdagens strev prøver å vidreformidle de holdningene vi synes er gode, de opplevelsene vi tror vil glede og den kunnskapen vi tror blir nødvendig for å få et liv med god livskvalitet. Men til syvende og sist er vi prisgitt de valg våre barn tar og konsekvensene av disse. Våre unge og håpefulles liv er også avhengig av hvordan  andre barn og voksne vil møte dem på livets vei.

Pappaen snakket også direkte til alle de unge som var til stede.
Han siterte Hans Inge Fagerviks Farvel Marita:
" Det begynte med en blås, bare for å ha det gøy,
men prisen DU betalte, den ble så alt for høy"
Han oppfordret de til å ikke ta den første blåsen!
Denne kan bli til flere.
Og plutselig kan forlengelsen av denne blåsen styre dagene og handlingene.
Så tenk deg om :
Du har regien i ditt liv!!!

Når jeg sitter her og skriver, så kommmer jeg på noen ord av Andre Bjerke.

Menneskeretttserkæringen § 1

Deg er det skjenket en rett til å bli
død eller levende, trell eller fri.


Velg å bli narr eller velg å bli vis,
fugl eller giftslange, ild eller is!


Gjør du deg selv til en gjenstand for salg?
Ingen skal nekte deg retten til valg.


Velger du det som er skjendig og slett,
er det din helligste menneskerett.


Velg om du vil å fornedre deg selv.
Velg din fordervelse. Velg å bli trell!


Hva er din ånd? Er den sverd eller fjær?
Vit at ditt valg har besvart hvem du er.


Du er ansvarlig for den du er blitt.
Du har vært velgeren.

Valget var fritt

Kveldens innlegg ble mer tankefult enn inspirerende, men det handler likefult om møte med mennesker, ta valg og om å være foreldre.

Ta vare på hverandre!

Petrine


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar