tirsdag 20. oktober 2015

Bilde på lek: #Sosial kompetanse


Vi er født sosiale, men vi mangler de ferdighetene man trenger for å omgåes andre. Den sosiale kompetansen utvikler vi hele livet i ulikt tempo. I barndommen dannes det grunnleggende mønster, - og derfor er samspill og konfliktløsning mellom barn viktig for å få trening i å være med andre. Leken kommer godt med. I den kan man oppdage hvordan ting henger sammen og til å finne ut hvordan man skal oppføre seg mot andre. Leken er en fin arena for å få tilbakemeldinger på egne utspill, de som blir godt i mot og de som blir avvist. Det vil si at barna kan finne ut hvem de er, hvordan de fungerer og hva de har å tilby har å passe inn i en gruppe.Jeg var vitne til en flott lek i en barnehage. Barna sto på rekke og rad og de ventet på tur for å få lov til å komme seg opp til toppen av en liten trevegg. De løp etter tur og en etter en kom til toppen. Det kjekke var at de var flinke til å hjelpe hverandre til å toppen, - og enda bedre de var flink til å heie på hverandre gjennom å berømme den andres innsats. Det ligger ikke bare motoriske ferdigheter i den leken. Det handler også om å være en god venn og støtte, heiagjeng og om å vente på tur, strekke ut en hånd og forstå reglene. Som her var å komme seg opp på toppen, enten alene, ved hjelp av en planke eller en utstrakt hånd.

Jeg heier på den spontane og frivillige leken, - og jeg liker bonusen som blant annet kan være trening på sosialt samspill.

Petrine

Husk at jeg tror leken har en verdi i seg selv, at den er meningsfull for barnet og at hva de tilegner seg av kompetanse er en bonus.

Om du vil følge med på mer eller mindre  lekende utspill så følg bloggen gjerne på facebookinstagram eller snapchat @petrusogpetrine


1 kommentar: