lørdag 1. august 2015

Barnehagestart, - tanker og tips
Barnehagestart. 
Jeg smaker på ordet, - og det innholder forventning, forvirring, nye bekjentskap, å slippe kontroll, å gi andre kontrollen, dårlig samvittighet, vurderinger om man gjør mot sine små er rett og riktig og det handler om en ny start Det er knyttet mange følelser til det å levere fra seg barnet sitt til noen ukjente og derfor vil dette innlegget inneholde mine tanker om barnehagestart. Også fordi vi, som jeg tidligere har nevnt, ikke hadde et barn som syntes at barenhage var like kult som oss foreldre. 

Foreldrene må bli trygge 
For barnehagen er etterhvert en naturlig arena for mange barn og det er oftest et godt sted å være, i allefall når barn og foreldre er trygge. Der kan nok skoen trykke for noen, da arbeidsgivere oftest gir tre dager til å la barna bli kjent. Og så glemmer man at også foreldrene skal bli trygge før dette skal bli godt å bruke barnehagen som oppholdssted. Det sistnevnte har jeg ingen faglig dokumentasjon på, men jeg vet at der hvor foreldrene synes det er vanskelig å levere barna, der de ikke stoler helt på personlaet og den jobben de gjør så bruker oftest barna lengre tid på å trygge. Blr du som foreldre kjent med og trygg på personalet i barenhagen så vil barnet ditt nok også bli det. 

Tenk på at personalet er forberedt på å ta i mot ditt barn 
Jeg tipser alle som om ikke mange dager skal levere barna sine til nye og ukjente mennekser i barnehagen til å tenke på at det å ta i mot nye barn er noe de ansatte planlegger og forbereder i lang tid. De bruler tid på å snakke om hvilke erfaringer de har fra tidligere år og de forsøker å velge ut den måten å gå frem på som de har best erfaring med. De lager planer som skal følges og de gjør sitt beste for å bli kjent med ditt barn og ditt barns rutiner så raskt det er mulig. Jeg vet det, for jeg har vært med på det. Mange ganger! For personalet ønsker at barna skal ha det bra, først som seg selv og etterhvert som en del av barnegruppa. Det gjør jo dagen lettere for både de, barna og foreldrene. Og det er i gruppa, sammen med personlaet og blant de andre barna, at kilden til lek og vennskap ligger. Så ja, barnehagepersonalet er forberedt på å ta i mot ditt barn, de vet hvilket ansvar de har og de er vet at de første dagene kan være utfordrende for både foreldre og barn,  Derfor ønsker de deg velkomme til å dele erfaringer sammen barnet ditt, for det er nå en gang sik at det er dere som kjenner barnet deres best, og det de vet om ditt barn kan gjøre de første møtene og dagene enklere for alle parter. Personalet vil også bistå og være der når du forlater det lille mennesket som dere elsker, og de vil gjøre alt de kan for at dere skal vite at det har det bra. Jeg har ofte bedt de sniktitte inn gjennom vinduet, jeg har ringt foreldrene for å fortelle hvordan det går og selv mottok vi mms i løpet av dagen. Vi så at barnet vårt var i lek og vi så han smilte, - noe som gjorde dagen brått mer hyggelig. Personalet vet at dere levere fra det dyrbareste dere har og deres jobb er å gjøre dagene gode for dere alle. 

Bli kjent med barnehagen 
Nå er det nok ikke mange dager til mange barn og foreldre skal starte på barnehagelivet og det er dessverre slik at mange barenhager har feriestengt i disse dager. Om vi skal snu det til noe posisitvt så vil jeg tipse dere om at når det er ferie så er lekeplassen tom og det kan være en flott anledning til å dra ditt for å leke. Barnet vil dermed kjenne seg igjen når det starter og for noen kan gjenkjenning gjøre starten enklere. 

Er du en av de foreldrene som har mange sprøsmål om livet i barnehagen så synes jeg at du skal notere alle spørsmålene og stille de til personalet i barnehagen, enten via telefon eller ved å besøke barnehagen. Ta det gjerne opp før barnehagestart, for da slipper du å gruble på det. 

Jeg renger med at dere har blitt tilbudt et foreldremøte i forkant av oppstart eller et at dere har mottatt et brev med litt informasjon om barnehagen og dens rutiner. Mange barenhager har også egne hjemmeider og om du vil ha mer informasjon så søk etter det. Kanskje du finner årplanen, bildereferat etc som kan gi deg svar på noe du lurer på. 

Om dere ikke har hatt mullighet til å ta kontakt eller besøke barnehagen, men alikvel så har du en del spørsmål. Still de på de dagene som er satt av til tilvenning, be om en samtale eller skriv mail. Som sagt informasjon og oversikt gir trygghet og trygge voksne gir trygge barn. 

Forbered barnet ditt. 
Barnet ditt har ingen formening om at det skal begynne i barenhagen inntil noen forteller de det. La de få vite om at de skal atarte i barnehagen, fortell at de skal få leke med nye leker, det skal få nye venner og bli kjent med nye voksne og glem ikke å utelate at de skal være der når du/dere er på jobb. Barna må selvfølgelig også vite at dere henter de når arbeidsdagen er slutt. 
Fortell om barnehagen til barnet ditt uavhengig om det har et aktivt språk eller ikke. Bruk positive ord og vendinger, - for din holding smitter. Tilvenning 
Det er ofte satt av tre dager til tilvenning både fra arbeidsgiver og barnehagens side. For mange barn er det nok, men andre trenger mere tid og har du mulighet så bruk den. Vi brukte jo mange uker på å bli kjent med barnehagen, da Petrus fikk besøke barenhagen for lek med en av oss før vi skulle tilbake til jobb begge to. Men, om vi tenker at dere har tre dager til disposisjon, - og det er ofte en fast struktur rundt disse dagene. 

1. dag
Det er tenkt at du og barnet ditt er sammen i barenhagen et par timer, slik at dere kan få et inntrykk av barenhagen, får sett lokalene, vært p uteområdet og dere får oftest hilst på barenets kontaktperson. Om det er lagt tilrette for det så la gjerne barnet få være med kntaktpersonene samtidig som du er ved siden og i nærheten: Det kan skape trygghet for den lille. La barnet velge  om det vil leke eller om det vil være på ditt fang. Det er jo mye nytt som barnet skal bli kjent med. 
2.dag
Denne dagen bruker barent ofte til å bli kjent med mer av avdelingen. Jeg vil tro at kontaktpersonen vil forsøke å få barnet med i lek og du som forelder gjør lurt i la barnet ditt utforske leker og området. Om barnet ditt virker litt tryggere så trekk deg litt tilbake, - men ikke forlat situasjonen uten å fortelle barnet ditt om det. Det er bedre at barnet gråter om du går enn at det skal bli usikker på at du forlater det i andre situasjoner også. 
Noen barenhager øsnker at du skal gå en liten tur, at du setter deg på personalrommet eller tar deg en kaffe på utesiden av barenhagen. Om det er tilfellet så bør du være tilgjenglig slik at du raskt kan hjelpe til om det blir litt vanskelig i barnhagen. 
3.dag
Denne dagen kan være omtrent som en vanlig barenhagedag. La barnet være alene i barnehagen, men ha en kortere dag og vær tilgjenglig. Avtal med kontaktpersonen når du skal hente og hvordan dere skal løse det om det går helt i vranglås. 

Det er selvfølgelig ulikt hvor lang tid barn trenger for å bli tilvendt en ny hverdag. For noen holder det med tre dager og andre trenger mye lengre tid. Ha en dialog med personalet, lytt til deres råd og kom med dine tanker. De har som sagt møtt nye barn i årevis og er opptatt av at dette skal bli så bra dom mulig. 

Jeg har forhåmdskrevet noen innlegg om barnehage som kommer i dagene fremover. 

Petrine 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar