søndag 15. juli 2012

Språkutvikling

Vi har som tidligere nevnt feriert i Frankrike.
Og vi lekte på stranden,
som noen andre barnefamiler gjorde.
Og barn tar kontakt med barn:
Lille Petrus fant ei lita venninne,
som snakket fransk.
De var i aktivtet,
lekte med hverandre og delte leker.
Det uten å forstå noe av hva den andre sa.

Det er da man tenker over hvor godt man kan kommunisere uten ord,
og over hvor morsomt det er å tenke over at alle barn starter språkutviklingen på samme måte.
Det i det viktige samspillet mellom dem og omsorgspersonene.
Der man leser mimikk og har samspill med hverandre.
Starten på selve samtalen er at de voksne snakker til barnet og barnet babler tilbake.
Snodig at de første lydene til barn er like verden over.
Så om du starter livet i Vietnam,
hvor språket bare består av et par stavelser,
med ekstremt mange variasjoner på uttale,
eller her i Norge,
hvor Øystein Sunde synger om Overbuljongpakkmesterassistent,
så starter babayene sin tale med de samme lydene verden over...
Og så er det miljøet som bestemmer hvilket språk barnet skal få.

Når jeg tenker på språk,
så tenker jeg på hva barnet har av erfaringer og har av forståelse for hva som er sagt
og deres forståelse for verden.
Barnets verbale språk, det vil si hva det sier av ord, er en annen side av barnets språk
og den siste siden er kroppsspråket.
Og når jeg snakker om språk, så tenker jeg på alt dette.

Vår lille Petrus han har en god språkforståelse,
det vil si at han gjennom ord og handlinger viser at han har forstått
og har lært av de erfaringer han har med seg i det korte livet sitt.

Han har ei lita venninne.
Hun har mega god uttale på ordene sine.
Jeg vet ikke om den ene har bedre språk enn den andre,
men jeg vet at språket handler om begge disse siden.

For eksempel :

Ball
Det er jo order ball,
men det handler jo også om hva en ball kan brukes til.
Og jo mer man har holdt på med ball,
jo større er forståelsen av ordet ball.

Så for å stimulere barn til å bruke språket sitt
så må du på den  ene side gi barnet erfaringer
og på den annen side bruke språket sammen med de.
Rim, regler, sanger og bøker
kombinert med språklig samspill i dagligdagse situasjoner
gir barn
stimuli til å videreutvikle språket sitt.

Så snikk - snakk i vei :)
Et lite tips til...
ikke korriger barnet om det uttaler feil, men gjenta ordet du tror barnet har uttalt.


Petrine :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar