mandag 30. september 2013

Til deg med barnet på armen..I dag har jeg rett og slett vært på tyveritokt. 
Jeg velger å referere et dikt jeg fant på fjesboka. 
Når jeg vrir tommeltotter eller drar meg i håret fordi vi er på kollisjonskurs i meninger, 
poden og jeg, 
så er det vanskelig å huske på at målet med meningsytringene er at min lille pode skal bli 
en likanes og velfungerende voksen mann, - med venner, familie, i jobb og i samfunnet forøvrig. 

via

Blå kors er min arbeidgiver og de har en kampaje om dagen som handler om at barndommen varer livet ut, og sannheten er at den faktisk varer til neste generasjon også. Vi viderefører jo våre erfaringer til de som kommer etter oss. Mange erfaringer, mye kunnskap og kompetanse skaffes gjennom barndommen. Når jeg tenker disse tankerekkene kan jeg kjenne at jeg blir helt matt, 
- det er så mye lettere å forholde seg til dagen i dag 
og de hendelser vi fortløpende forholder oss til. 

Diktet jeg har lånt er følgende: 

Du holder et barn på armen, 
et barn som du kaller ditt. 
Men, barnet kan ingen eie, 
du får bare låne det litt. 

Og den som har lånt deg barnet 
ja, det er nok barnet selv. 
Og ønsker som takk for lånet, 
et varsomt og vakkert stell 

Men, barnet skal gis tilbake, 
slik det ble lånt deg en gang. 
ikke som halvvoksne ungdom, 
men slik som det er i ditt fang. 

Derfor må barnet leveres 
tilbake hver dag og kveld. 
Bare ved det kan det vokse 
i tillitt til deg og seg selv. 

Barnet må alltid få leve 
i samsvar med det det er 
i følge med egne vokster 
og noen som har det  kjær. 

Og da må du vite og følge
barnet ditt vennlig og pent. 
hver eneste stund som kommer 
for siden , - kan det være for sent. 

For livet er ikke enkelt
og feil kan du gjøre støtt
Valg må du ofte gjøre
i hverdagen travel og trøtt. 

og kanskje vil tvilen komme
over deg vond og viktig. 
Men alt du gjør av godhet
vil sikkert bli godt og riktig. 

og husk at hver dag som kommer 
skal bli til en dag som har gått 
Gjør alle til lysende minner 
som stjerner på himmelblått. 

GO så kan du takke for lånet 
- når barnet er voksen blitt
og klarer seg uten din støtte 
først da er det riktig ditt. 

Diktet er skrevet av Ivar Haugen, 
og var status på Pedagogisk Psykologisk tjenste sin facebookside. 

Petrine 


2 kommentarer: