torsdag 5. november 2015

Et bilde på lek #vennskap

Gjennom den frieleken så skapes samhold og samhørighet:
Når barn leker sammen så har de et prosjekt felles: De enes om leken og dens innhold. De får felles opplevelser, forholder seg til hverandre og blir kjent med hverandre.
En god lek kan være spiren til vennskap.

Petrine :) 

1 kommentar: